Oud Ludica Leden Vereniging

OLLV

In 1994 is er voor de oud leden van T.C. Ludica de Oud Ludica Leden Vereniging opgericht: De "OLLV".

Doelstellingen

  1. Onderhouden c.q. verbeteren van het contact tussen oud-Ludicaleden onderling
  2. Onderhouden van contacten tussen huidige en oud-Ludicaleden
  3. Bijdragen aan de financiële situatie van T.C. Ludica via donateurgelden en eventuele sponsoring door oud-leden (c.q. de bedrijven waarbinnen zij actief zijn).

Activiteiten

Bovenstaande doelstellingen trachten wij te realiseren enkele pagina's in het clubblad van TC Ludica te vullen en deze aan de leden te sturen. Tevens organiseert de OLLV jaarlijks een aantal activiteiten, waar het nooit ontbreekt aan ouderwetse gezelligheid.

Facebook

Meld je ook aan op de facebookpagina van de OLLV voor real-time informatie.